Koniska rullager består av massiva ytter och innerringar med koniska löpbanor och koniska rullar med hållare. Koniska rullager tar upp höga radiella och ensidigt axiella belastningar.

För axiell motstyrning behövs vanligtvis ett ytterligare lager som placeras spegelvänt.